REKLAMCILIKTA KULLANILAN TERİMLER PART - 2

REKLAMCILIKTA KULLANILAN TERİMLER PART - 2
16 Şubat 2024

 

Geçtiğimiz hafta, reklam ve pazarlama dünyasına yeni adım atan genç ve hevesli bireylerin, çiçeği burnunda çalışanlarına pratik bir şekilde oryantasyon sağlamak isteyen yöneticilerin yararlanması adına, sektörde sıkça karşılaşılan bazı terimlere yer verdiğimiz yazımızın ilk bölümünü yayınlamıştık. Bu hafta da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarız ilginizi çeker ve sizin için adaptasyon sürecini kolaylaştırır.
 

Jingle (Reklam) : Markaların hedef kitle üzerinde kalıcı bir izlenim bırakmak ve bilinirliğini artırmak amacıyla kullandığı, genellikle kısa ve akılda kalıcı müzik parçalarıdır. Bu melodiler, sözlü veya enstrümantal olarak oluşturulabilir. Televizyon, radyo spotları, online platformlar ve hatta bekletme müzikleri gibi çeşitli medya araçlarında kullanılabilirler.

Konkur: Reklam verenin çeşitli reklam ajanslarına başvurarak bir reklam ajansı aradığını bildirmesi (ya da mevcut ajansını değiştirmek üzere yeni bir ajans arayışı) ve seçmek için örnek çalışmalar hazırlamasını istemesi sürecine verilen isimdir.

Kurumsal reklam: Kurumsal reklam; bir şirketin genel imajını, kimliğini veya marka değerini hedef kitlesine tanıtmak ve olumlu bir şekilde pekiştirmek amacıyla tasarlanmış reklam faaliyetlerine verilen isimdir. Bu tür reklamlar, doğrudan ürün veya hizmet satışını hedeflemez; bunun yerine, şirketin pazar içindeki konumunu güçlendirme, marka bilinirliğini artırma, şirketin misyonunu, değerlerini ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerini vurgulama üzerine odaklanır.

Lansman: Yeni bir ürün veya hizmetin piyasaya sürülmesi ve tanıtılması sürecini ifade eder. Bu süreç, ürünün pazardaki yerini belirlemeyi, hedef kitle arasında farkındalık ve ilgi oluşturmayı amaçlar.

Mecra: Reklam ve pazarlama mesajlarının hedef kitlelere ulaştırıldığı araçları veya platformları ifade ederken; televizyon, radyo, internet, sosyal medya, dergiler gibi geleneksel ve dijital medya kanallarını kapsar. Mecralar, reklamların etkili bir şekilde dağıtılmasını ve geniş kitlelere ulaşmasını sağlar.

MPR (Marketing PR): Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler faaliyetleridir. Markanın hikayesini anlatmak, müşteri ilişkilerini güçlendirmek ve ürün veya hizmetlerle ilgili olumlu algı yaratmak için halkla ilişkiler tekniklerinin pazarlama stratejileriyle entegre edildiği bir yaklaşımdır. Bu yöntem, medya kapsamı, etkinlikler ve influencer iş birlikleri gibi araçları kullanarak, markanın pazardaki konumunu güçlendirir ve hedef kitlelerle etkileşimini artırır.

Okazyon: Özel günler, sezon sonları veya belirli bir zaman diliminde sunulan indirimler, promosyonlar ve özel teklifler anlamına gelir. Bu terim, tüketicileri satın alma eylemine teşvik etmek ve kısa sürede satışları artırmak amacıyla kullanılır. Böylece, markaların stoklarını hızla yenilemelerine veya belirli ürünleri öne çıkarmalarına olanak tanır.

Outdoor: Hedef kitlelere açık alanlarda ulaşmayı amaçlayan bir reklam türüdür. Bu, billboardlar, afişler, ışıklı tabelalar, otobüs durakları ve benzeri kamusal alanlarda görülen reklamları içerir. Outdoor reklamlar, geniş bir kitleye sürekli görünürlük sağlayarak marka bilinirliğini ve ürün tanıtımını artırır. Ancak ölçülebilirliği, dijital reklamlara göre somut olarak pek mümkün değildir.

Relansman: Bir ürün, hizmet veya markanın yenilenmiş özellikler, yeni bir pazarlama stratejisi veya hedef kitleye yeniden sunulması sürecidir. Bu yaklaşım, pazar konumunu güçlendirmek, tüketici ilgisini yeniden çekmek ve ürünün ya da markanın algısını tazelemek için kullanılır. Genellikle pazar dinamiklerindeki değişikliklere veya tüketici ihtiyaçlarındaki evrimlere yanıt olarak gerçekleştirilir.

P.O.P: (Point of purchase); Satın alma noktası. Malın satışa sunulduğu, alıcının ürünle buluştuğu yer. Tüketim malları için satın alma noktası çoğunlukla perakende satış yeridir. Sanayi malları için bir fuar ya da fabrika olabilir.

Prime time: Televizyonda ve sosyal medyada, en çok izleyiciye ve kullanıcıya ulaşılan zaman dilimini içerir. Genellikle 19:00-23:00 arası olarak görülür.

Proaktif iletişim: Reklamcılık ve pazarlama dünyasında, olası fırsatları veya sorunları önceden tahmin ederek bunlara hazırlıklı olma ve karşı atakta bulunma anlayışını ifade eder. Bu yaklaşım, markaların pazar değişikliklerine hızla uyum sağlamalarını, rekabet avantajı elde etmelerini ve hedef kitleyle etkili bir şekilde iletişim kurmalarını sağlar. Tabir-i caizse “krizi fırsata çevirme” girişimi olarak değerlendirilebilir.

Promosyon: Ürün veya hizmet talebini artırmak, marka bilinirliğini güçlendirmek ve müşteri ilgisini çekmek amacıyla yapılan indirim, özel teklif ve hediye gibi satış teşvik faaliyetleridir. Bu yaklaşım, kısa süreliğine uygulanan fiyat indirimleri, ürün hediyesi, sadakat puanları gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir ve genellikle belirli bir süreyle sınırlıdır.

Penetrasyon: Bir ürün veya markanın, belirli bir pazar segmentinde veya demografikteki müşteriler arasında yaygınlık ve kabul görme derecesini ifade eder. Bu terim, genellikle yeni müşteriler kazanmak, pazar payını artırmak ve ürünün veya hizmetin piyasada daha geniş bir alana ulaşmasını sağlamak için yapılan stratejik çabalarla ilişkilendirilir. Penetrasyon stratejileri; fiyatlandırma, promosyonlar, ürün dağıtımı ve reklamcılık yoluyla etkin bir şekilde gerçekleştirilir.

Reaktif iletişim: Reklamcılık ve pazarlama dünyasında, markaların veya şirketlerin dış faktörler, müşteri geri bildirimleri veya piyasadaki değişikliklere karşı verdikleri tepkileri ifade eder. Bu yaklaşım, olaylar meydana geldikten sonra yapılan eylemler ve stratejik değişiklikler aracılığıyla karakterize edilir, genellikle kriz yönetimi veya müşteri memnuniyetini artırma çabaları içerir.

Reklam Üretimi (Advertising production): Basılı işlerde başlık, metin, görüntü, slogan, logo şeklindeki tanıtım öğelerinin düzenlenmesi; görsel ve sesli mecralar için film senaryosunun hazırlanması ve çekilmesi, seslendirilmesi vb. işidir.

Rate-card: Fiyat tarifesi. 1. iletişim aracının reklam yayın ücretlerini ve reklam yeri ayırtmak için son tarih, boyut kısıtlamaları vb. gibi diğer gerekli bilgileri içeren belge. 2. Film yapım kuruluşunun gün ya da saat başı hizmet ücretlerini belirten fiyat tarifesi.

Reyting: Televizyon ve radyo programlarının, belirli bir zaman dilimi içindeki izleyici veya dinleyici sayısını ölçen bir değerdir. Bu ölçüm, bir programın popülerliğini ve ulaştığı kitle büyüklüğünü gösterir, reklamverenler için ise reklam yatırımlarını planlarken hangi programların daha fazla izleyiciye ulaştığını belirlemede kritik bir kriterdir. Reytingler, medya planlaması ve reklam stratejilerinin etkinliğini artırmak için kullanılır.

Road Show: Bir ürün, hizmet veya şirketin tanıtımını yapmak amacıyla düzenlenen, çeşitli şehirlerde veya yerlerde gerçekleştirilen tanıtım etkinlikleri serisidir. Bu etkinlikler; doğrudan tüketiciyle etkileşim sağlamak, marka bilinirliğini artırmak ve potansiyel müşterilere ürün veya hizmeti deneyimleme fırsatı sunmak için tasarlanır. Özellikle yeni ürün lansmanları veya halka arzlar sırasında sıkça kullanılan etkili bir pazarlama stratejisidir.

Segment: Pazarlama ve reklamcılıkta, belirli özellikler, ihtiyaçlar veya davranışlar bakımından benzer özelliklere sahip tüketici gruplarını ifade eder. Bu gruplar, yaş, cinsiyet, gelir seviyesi, yaşam tarzı gibi çeşitli kriterlere göre ayrılır ve markanın hedef kitlesine etkili bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Senaryo: Bir reklam filminin ya da kampanyasının hikaye akışını, diyaloglarını, görsel ve işitsel unsurlarının önceden planlandığı yazılı belgedir. Bu belge, reklamın yapım sürecinde yönetmenlere, oyunculara ve prodüksiyon ekibine rehberlik eder; böylece mesajın etkili bir şekilde hedef kitleye ulaşmasını sağlar. Senaryo, reklamın amacına ve mesajına hizmet eden yaratıcı fikirlerin ve kurguların temelini oluşturur.

Sinopsis: Bir reklam kampanyasının veya film projesinin ana hatlarını ve temel öğelerini özetleyen kısa bir metindir. Bu metin, reklamverenler veya müşteriler için reklamın genel temasını ve hikayesini anlatır, prodüksiyon sürecinde yol gösterici bir belge olarak kullanılır. Sinopsis, reklamın ana fikrini vurgular ve izleyicilere kampanyanın neyi hedeflediğini anlatır. Genelde tek bir paragraftan ibarettir.

Sosyal sorumluluk: Bir şirketin çevresel, toplumsal veya etik konularda duyarlı ve sorumlu davranışlar sergilemesini ifade eder. Bu yaklaşım, markaların sadece kâr amacı güden faaliyetlerde bulunmayıp aynı zamanda kampanyalarında sosyal ve çevresel mesajları da ön plana çıkarmalarını sağlar, böylece toplumda olumlu bir algı ve marka sadakati oluştururlar.

Spot: Bir programın içinde değil, iki program arasında yayınlanan ve her iki programla da ilişkisi bulunmayan reklam. Birkaç spot reklamın bir arada yayınlandığı zaman aralığına “reklam kuşağı” (pod, advertising block ya da commercial break) denir.


Stand: Ürünleri ve çeşitli reklamları sergilemeye yarayan alan, fuarlarda bir firmaya ayrılan bölüm.

Strateji: Reklamcılık dünyasında, bir markanın veya şirketin belirlediği hedeflere ulaşmak için benimsediği uzun vadeli plan ve yaklaşımlar bütünüdür. Bu, hedef kitleyi etkilemek, rekabet avantajı sağlamak ve marka değerini artırmak için pazarlama, iletişim ve reklam faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yönetilmesini içerir.

Teaser: Bir ürünün veya hizmetin tanıtımı için bilgi vermek yerine merak uyandırmayı amaçlayan kısa, öz iletişim materyalleridir. Bu materyaller, genellikle ürünün veya kampanyanın lansmanından önce yayımlanarak, hedef kitlede ilgi ve heyecan oluşturmayı hedefler; ana reklam kampanyasının ön hazırlığını yapar.

Tretman: Bir reklam filmi veya kampanyasının kapsamını, hikayesini ve görsel stilini detaylı olarak açıklayan yazılı bir belgedir. Bu belge, reklamverenler, ajanslar ve prodüksiyon ekibi arasında fikir birliği sağlamak, projenin ilerlemesini yönlendirmek ve sonuçların beklentilere uygun olmasını sağlamak için kullanılır.

Uygulama planı: İletişim etkinliklerini uygulamaktan kimin sorumlu olacağı, etkinliklerin sırası ve zamanı ile bütçenin belirlendiği aşama.

Reklamcılık ve pazarlama dünyası elbette dipsiz bir kuyu. Ancak siz de markanıza uygun yaklaşımları, doğru hedef kitleyle buluşturacak ve dijital iletişimi sorunsuz yürütecek bir partner arayışındaysanız, Ahtapot Sosyal Medya’nın kapılarının her zaman açık olduğunu unutmayın. 😊

Yazan: Ömer Bilgin

Paylaş