DİKKAT, MEDYA TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR!

DİKKAT, MEDYA TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR!
16 Nisan 2020

 

Araştırmalar gösteriyor ki salgın sürecinde kuşakların medya tüketim alışkanlıkları değişime uğruyor. Haliyle bu süreçte markalar da hedef kitlelerine seslenmek için yeni iletişim stratejileri geliştiriyor. Peki, hangi kuşak, hangi mecralara ve içeriklere daha fazla ilgi gösteriyor, gelin beraber inceleyelim.

Global Web Index’in Amerika ve İngiltere’de 16-64 yaş arası 4 bin internet kullanıcısıyla yaptığı araştırma, Koronavirüs salgını ile birlikte kuşakların medya tüketim alışkanlıklarının nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.

Z kuşağındaki internet kullanıcılarında salgın nedeniyle değişen medya tüketim alışkanlıklarına baktığımızda, Z kuşağının yarıdan fazlasının Koronavirüs salgınından öncesine göre online medya platformlarını daha çok tercih ettiği görülüyor.

Salgın sonrasında, öncesi döneme göre online video tüketiminde %51 oranında, Netflix gibi online içerik kanallarının izlenmesinde %38 oranında, online video oyunlarında da %31 oranında artış görülüyor. Spotify gibi online müzik kanallarının kullanımındaki artış ise %28 seviyesinde.

Televizyon izleme oranı %24, online yayın mecralarını takip etme %21 ve kitap okuma oranı ise %18 oranında bir artış gösteriyor. Online canlı yayın ve radyo kullanımı %17’lik bir artış gösterirken, bu artışı %11’lik yükselişle postcad’lerin takip ettiğini görüyoruz.

Medya türleri arasında kullanımını arttırmadıklarını söyleyenlerin oranı %10 olarak dikkat çekerken; gazete, dergi gibi fiziksel yayınların kullanım oranında %9’luk bir artış gözlemleniyor.

Z kuşağının medya tüketim alışkanlıklarına salgın öncesi ve sonrası diye baktığımızda bu kuşağın salgında, salgın öncesine kıyasla daha çok online medya platformlarına yöneldiklerini görüyoruz.

Y kuşağının salgından sonra değişen alışkanlıklarına baktığımızda ise; online video tüketimi %44, online yayın kanalları tüketimi %41, online basın kullanımı %36, online müzik kanalları ve televizyon kullanımının %35 artış gösterdiği ortaya çıkıyor.

Aynı zamanda Y kuşağında online video oyunları kullanım artışının, Z kuşağından az olduğunu gözlemliyoruz. Y kuşağında canlı yayınlar (%30) ve radyo (%26) daha çok tüketiliyor. Radyo ve canlı yayınları %20’lik bir oranla podcast’ler ve kitap okuma takip ederken, fiziksel yayınlar %19’luk bir oranla en az artış gösteren medya türü oluyor.

Y kuşağındaki gözlemlenen değişimlerde son olarak, bu salgın döneminde tek bir medya yerine çeşitli medya türlerini takip etmeye özen gösterdiklerini görüyoruz.

X kuşağında ise salgın sırasında %45’lik artışla en çok televizyon izleme oranında artış gözlemliyoruz. Online televizyon ve radyo tüketimi %38, online video izleme %35, online basın kanalları %31, online müzik kanalları %27 oranında daha çok tercih ediliyor. Bu mecraların yanı sıra X kuşağının %21 oranla canlı yayın ve kitap okumayı da tercih ettikleri görülüyor.

X kuşağında video oyunları tüketimi %19, podcast dinleme %10, fiziksel yayınlar %7 artış oranıyla en az artışa sahip olan medya kanalları olarak göze çarpıyor. X kuşağında öne çıkan en önemli özelliğin, diğer kuşaklara göre televizyon izleme oranında en yüksek artışa sahip olan kuşak olduğu görülüyor. Televizyonun yanı sıra dizi/film tüketimine de devam ediyorlar.

Boomer kuşağına baktığımızda medya alışkanlıklarını en az değiştiren kuşak olduklarını görüyoruz. Bu kuşakta televizyon izleme oranında %42’lik bir artış görülürken, hiçbir tüketim alışkanlığının artmadığını belirtenlerin sayısı %24 olarak görülüyor.

Online yayın kanalları kullanımı %21, radyo ve online basın kullanımı %15, kitap okuma %13, online müzik kanalları %12, online video %11 artışta bulunurken, video oyunları oynama oranı da %10 artmış gözüküyor. Boomer’ların en çok tüketimi arttırdıkları mecralar olan online canlı yayınlar ve fiziksel basın olurken, en az tükettikleri yayınlar ise podcast’ler oldu.

Sonuç olarak tüketici ve üretici alışkanlıklarını değiştiren yepyeni bir dünya düzeni ile karşı karşıyayız. Peki markanız bu değişime hazır mı? Değilse mutlaka haberimiz olsun.

Yazan: Hilal Kutlu

Kaynak: visualcapitalist.com

Paylaş